TeknoWorld

GENEL ŞART VE KOŞULLAR

Teknoworld Genel Şartlar ve Koşullar Teknoworld ile müşterileri arasında yapılan her sözleşme ve her hizmet bu Genel Şartlar ve Koşullar altında geçerli olacaktır. Bu Genel Şartlar ve Koşullar, en geç malın veya hizmetin alınması ile birlikte kabul edilmiş sayılır.


1. Teklifler
Teknoworld tarafından hazırlanan teklifler yazılı olarak düzenlenmedikçe değişime tabiidir. Her teklif bu Genel Şartlar ve Koşullar göz önünde bulundurularak oluşturulur. Tüm siparişler ve hizmetler, yasal geçerliliğe sahip olabilmeleri için satıcının yazılı onayına tabiidir. Satıcının teklifleri, ücret önerileri değişebilir ve bağlayıcı değildir. Taraflar arasında anlaşmaya varılan koşullar, sözleşme süresi dolduğunda tamamen sona ermiş olur.

2. Garanti
Ürünlerimizin hepsi garanti dahilinde olup, uzun süre kullanılabilecek şekilde tasarlanıp üretilmiştir. Mühendislerimiz ürünün deforme olan bir parçasının kolayca değiştirilebileceği şekilde tasarladılar. Garanti süresi sonrası uzun yıllar yedek parça desteği verilmektedir. Garanti süresi, ürünlerin %50’si yenilendiği takdirde uzatılabilir aksi takdirde uzatılmayacaktır. Garanti dışı sorunlarda şirket sorumlu tutulamaz.

3. Ödeme
Ürünler, hizmetler, teklif ve fiyat listeleri anlaşmanın akdedilmesi tarihi itibariyle geçerli olan fiyatlara uygun olarak ücretlendirilecektir. Alıcı, bir teklifi yazılı ya da sözlü olarak kabul ettiğinde ortaya konan ücretlerin tamamını ödemekle yükümlüdür. Faturalara yapılacak itirazlar faturanın alınmasından itibaren iki haftalık dönem içerisinde yazılı olarak gerekçelendirilir, sağlanamama durumunda alıcı faturayı kabul etmiş sayılır.

4. Hizmet ve Teslimat Süresi
Teslimat süresi, alıcıyla yazılı anlaşmaya varıldığından itibaren geçerlidir. Teslimat süresi, alıcının sipariş onayı aldığı gün başlar ancak alıcının temin etmesi gereken belgeleri, onay işlemlerinden ve satıcıyla anlaşmaya vardığı zamandan önce başlamaz. Alıcı, satıcıyı ürün/hizmet tedarik sürecindeyken bu koşulların sürdüğü süre boyunca tamamen serbest bırakır. Bu durumlarda anlaşmaya varılmış olası bir sözleşme cezası da geçerli sayılmaz. Bu engel üç aydan daha uzun bir süre sürdüğü takdirde tarafların her biri sözleşme fesih hakkına sahiptir. Tedarik süresi uzadığı ve satıcı sorumluluklarından azat olduğu takdirde alıcı herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz. Satıcının, alıcı için makul olduğu takdirde, kısmi teslimatlar yapma veya kısmi hizmetler sunma hakkı vardır.

5. Sorumluluk
Satıcının, hangi problemde olursa olsun, hasarın karşılanmasına ilişkin sorumluluğu, bu hasar satıcı, satıcının yasal temsilcileri veya onun hizmetini yerine getiren yardımcılar tarafından kasten veya bir ihmal sonucu yerine getirilmediği ya da hasar önemli bir sözleşme maddesinin yasalara aykırı şekilde satıcı tarafından ihlal edilmesiyle ilgili olmadığı sürece söz konusu değildir. Alıcının, mevcut düzenlemeler kapsamında sorumluluğu bulunduğunda, sözleşme içerisinde belirlenebilir hasarlarla sınırlandırılmıştır.

6. Tüketicinin Hakları
Alıcı teslim aldığı ürün ya da hizmetin hasarı konusunda ya da eksikliğe karşı kontrol etmelidir. Alıcı, açıkça görülen eksiklikler teslimat ya da alınan hizmetten hemen sonra veya en geç bir hafta içinde bildirmelidir. Fark edilen eksiklikler satış dışında tutulmalıdır. Taşıma sırasında meydana gelen hasarlar doğrudan taşıyıcının sorumluluğundadır. Satıcı, ürünlerin ticari olarak sağlam olduğunu garanti eder. Alıcı satıcıya, teslimatın değiştirilmesi, eksiklerin giderilmesi veya eksik ürünlerin sonradan teslim edilmesi gibi yöntemlerle ihtiyacı giderme fırsatı vermelidir. Eksiklerde alıcı yalnızca doğrudan talepte bulunabilir ve bu sorumluluk üçüncü şahıslara aktarılamaz.

7. Yasalar ve Mahkeme Yeri
Bu ticari koşullar ve alıcıyla olan tüm yasal ilişkiler Federal Almanya Yasaları geçerlidir. Bu ticari koşullar kapsamında bir düzenlemenin veya diğer anlaşmalar kapsamındaki bir düzenlemenin geçersiz kalması durumunda bu konudan diğer tüm düzenlemelerin etkisinin geçerliliği etkilenmez. Satıcının ilgili sözleşmede olan bilgileri Federal Veri Koruma Yasası’nın yönergelerine uygun olarak işleme ve kaydetme yetkisine sahiptir. Alıcının kişisel verilerin korunması veya yukarıda belirtilen amaçların dışında diğer bir şekilde işlenmesine izin verilmemektedir.